Centrum nauczania języków obcych
Żonkile - Plan dnia

ŻonkileŻonkile

6:30 - 8:30 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne , praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne , prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
8:30 - 9:00 Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:00 - 11:30 Zajęcia edukacyjno -wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, język angielski.
11:30 - 12:00 Obiad , czynności samoobsługowe , ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
12:00 - 13:30 Odpoczynek poobiedni , zabawy integracyjne , planszowe , konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym.
13:30 - 14:00 Podwieczorek, czynności samoobsługowe, porządkowe.
14:00 - 16:30 Zabawy integracyjne , gry dydaktyczne , zabawy ruchowe , plastyczno - techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym , prace porządkowe , omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci.

Język angielski (Marzena Buca) - poniedziałek 7:30 - 11:30, wtorek 12:00 - 15:30, środa 12:00 - 15:30, czwartek 10:30 - 12:00, piątek 11:30-13:30

  • Tańce: we wtorki o godzinie 13:00
  • Rytmika (mgr Marzena Wirzba): w piątki o godzinie 9:00
  • Dni Helen Doron : w czwartki (6-latki) 9:45-11:00;  w piątki (5-latki) 9:45-11:30
  • Religia (mgr Wiesława Masiak): w środy w godz. 10:50 - 11:20, w czwartki w godz. 10:50 - 11:20
  • Szachy w środy (6-latki 12:30, 5-latki 13:00 i 13:30
Powrót
projekt i wykonanie mmCreation.pl