Centrum nauczania języków obcych
Stokrotki - Plan dnia

StokrotkiStokrotki

6:30 - 9:00 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne , praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne , prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
9:00 - 9:30 Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:30 - 12:00 Zajęcia edukacyjno -wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, język angielski.
12:00 - 12:30 Obiad , czynności samoobsługowe , ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
12:30 - 14:00 Odpoczynek poobiedni , zabawy integracyjne , planszowe , konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym.
14:00 - 14:30 Podwieczorek, czynności samoobsługowe, porządkowe.
14:30 - 16:30 Zabawy integracyjne , gry dydaktyczne , zabawy ruchowe , plastyczno - techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym , prace porządkowe , omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci.

Język angielski (Katarzyna Laska) - poniedziałek 11:30 - 15:30, wtorek 11:30 - 14:00, środa 6:00 - 12:00 , czwartek 7:30 - 11:30,  piątek 12:00 - 16:30

  • Rytmika (mgr Marzena Wirzba): w piątki o godzinie 09:30
Powrót
projekt i wykonanie mmCreation.pl