Centrum nauczania języków obcych
Tulipany - Plan dnia

TulipanyTulipany

6:30 - 8:30 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne , praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne , prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
8:30 - 9:00 Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:00 - 11:30 Zajęcia edukacyjno -wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, język angielski.
11:30 - 12:00 Obiad , czynności samoobsługowe , ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
12:00 - 13:30 Odpoczynek poobiedni , zabawy integracyjne , planszowe , konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym.
13:30 - 14:00 Podwieczorek, czynności samoobsługowe, porządkowe.
14:00 - 16:30 Zabawy integracyjne , gry dydaktyczne , zabawy ruchowe , plastyczno - techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym , prace porządkowe , omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci.

Język angielski (Julia Waśniewska) - poniedziałek 11:30 - 13:30, wtorek 9:30 - 12:00, środa 9:00 - 12:00 , czwartek 6:00 - 10:30, piątek 7:30-11:30

  • Tańce: we wtorki o godzinie 12:30
  • Rytmika (mgr Marzena Wirzba): w piątki o godzinie 10:00
  • Dzień Helen Doron (w piątki w godzinach 10:00-11:30)
Powrót
projekt i wykonanie mmCreation.pl